350 asylsøkere på gata

0Shares

Disse asylsøkerne mister retten til sosialstøtte, og ved å nekte dem kost og losji ønsker regjeringen å påvirke dem til å vende tilbake til hjemlandet.

Den 34 år gamle mannen som prøvde å styrte et fly onsdag, ble kastet ut av mottaket han bodde på dagen.