Trygderazzia mot innvandrerfamilier

0Shares

– I enkelte etniske miljøer er det tydelig at man finner det gunstig å ta ut separasjon etter å ha kommet til Norge, til tross for at de både bor sammen og får flere barn sammen etter separasjonen, sier politiadvokat Knut Kolloen til Varden.

Bem familier av utenlandsk opprinnelse er nå er siktet for grovt bedrageri på mellom 100.000 og 500.000 kroner hver.

– Jeg vil advare mot å sette likhetstegn mellom etnisitet og kriminalitet. Det bidrar ikke til integrering, sier Akhenaton Deleon, daglig leder av OMOD. – Vi har i langt tid sett en slik stigmatiseringsprosess i Norge, og dette er en farlig tendens.

Politiadvokat Knut Kolloen ved Telemark politidistrikt avviser påstander om at politiet stigmatiserer etniske grupperinger.

– Forrige gang vi aksjonerte mot navngitte personer, som var under mistanke for trygdebedrageri, var etniske nordmenn. Politiet behandler alle likt. Når vi får oversendt saker fra offentlige etater, i dette tilfellet trygdekontoret, så må vi gjøre jobben vår, opplyser politiadvokat Knut Kolloen.