Flest innvandringer fra Russland

0Shares

Den økte innvandringen fra Polen kan sees i sammenheng med at Polen kom med i EU/EØS-området 1. mai, i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Ser vi nærmere på tredje kvartal er det også de tre samme landene som bidrar med størst nettoinnvandring. Det ble registrert 610 russiske statsborgere, 480 fra Polen og 340 fra Thailand.