Enslige flyktninger får raskere bosetting i kommunene

1. august ventet 907 enslige flyktninger på å få et sted å bo i en kommune. Dette var årsaken til høstens bosettingsaksjon der UDI, KS og Husbanken rettet en henvendelse mot 140 spesielt utvalgte kommuner.

– Alle tjener på raskere bosetting. Det er bra at så mange enslige nå kan avslutte ventetiden i mottak og komme i gang med sitt nye liv i en kommune, påpeker direktør i Utlendingsdirektoratet, Trygve G. Nordby.