Oppgang i antall asylsøkere

UNHCR har lagt fram tall på asylsøkere til 36 industrialiserte land i 3. kvartal 2004. De viser en samlet økning på 4 prosent i forhold til 2. kvartal.


Sammenliknet med tallene for 3. kvartal i fjor er det imidlertid en nedgang på 24 prosent. For Norge er utslagene større. Økningen i forhold til 2. kvartal i år er på 20 prosent, mens reduksjonen i forhold til i 3. kvartal fjor er på hele 56 prosent. Selv med denne nedgangen, er Norge blant landene som mottar flest asylsøkere i forhold til folketall. Mens det i år er kommet 4 asylsøkere per 10 000 innbyggere i gjennomsnitt for alle 36 land, er det kommet 18 asylsøkere per 10 000 innbyggere til Norge.

Frankrike er nå det industrilandet som mottar flest asylsøkere, fulgt av Storbritannia, USA, Tyskland, Østerrike og Sverige. Norge ligger på 13. plass.

Til disse 36 industrialiserte landene kommer det flest asylsøkere fra Russland, fulgt av Serbia og Montenegro, Kina, Tyrkia, Nigeria, India, Irak og Iran. Afghanere og somaliere, som er henholdsvis den største og den tredje største gruppen til Norge, kommer bare på 12. og 13. plass for de 36 landene til sammen.

(Kilde: KRD)