85 prosent føler seg ikke diskriminert

– Funnene er interessante fordi mediene stort sett fokuserer på det som er negativt i det flerkulturelle Nogre. Undersøkelsen gir et bilde av virkeligheten som er mye mer positivt og nyansert, sier forsker Jon Rogstad ved Institutt for samfunnsforskning til Aftenposten.

Undersøkelsen viser at det er større sannsynlighet for å føle seg diskriminert om man er inne på arbeidsmarkedet enn om man står utenfor. Det er liten variasjon mellom de forskjellige etniske gruppene, men klare forskjeller mellom kjønnene.

– Kjønn er viktigere enn etnisk bakgrunn. Mens to av ti menn oppgir at de har negative erfaringer, gjelder dette bare én av ti kvinner, sier Jon Rogstad.