Fakkelbæreren

– Jeg tror ikke jeg kommer til å fronte en muslimsk sak igjen. Jeg ville gjøre noe godt, så er dette takken. Det er litt vondt. Men jeg angrer ikke. Jeg fikk masse positive tilbakemeldinger. Jeg tror heller ikke at min tro var den eneste grunnen til at folk holdt seg hjemme. En del innvandrere leser ikke norske aviser og hadde derfor ikke fått med seg arrangementet. Andre var negative til at muslimer i Norge må unnskylde et drap i Nederland.

Leg hele saken: Fakkelbæreren