Nektes opphold

Sundeep Sahay har hatt fast professorstilling ved Universitetet i Oslo og Institutt for informatikk siden årsskiftet 1999/2000.

Utlendingsdirektoratet nekter ham opphold fordi han har vært utenlands i mer enn sju måneder de siste tre årene, skriver Aftenposten.

– Ja, jeg har vært på reise i omtrent 12 måneder til sammen. Min jobb ved universitetet er av internasjonal karakter, derfor må jeg reise, sier Sahay.

– Sahay har krav på midlertidig oppholdstillatelse, men så lenge han ikke har vært sammenhengende i Norge i tre år – det vil si at han har vært mer enn syv måneder i utlandet – så kan han ikke innvilges permanent opphold, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i UDI.