SMED positiv til styrket vern mot etnisk diskriminering

0Shares

Helt siden Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) ble opprettet har vi arbeidet for å få på plass et lovverk som dekker alle samfunnsområder, en generell lov mot diskriminering. SMED er glad for at det samtidig etableres et håndhevingsapparat og håper at den kan gi et reelt vern til den som utsettes for diskriminering, heter det i følge en pressemelding fra SMED.

Det er en viktig forutsetning for vårt syn at et fremtidig ombud gis mulighet til å arbeide med pådriving og dokumentasjon, og får en uavhengig status.

– Det er positivt at lovens formål er å både arbeide mot diskriminering og for etnisk og religiøs likestilling, sier Ella Ghosh, konstituert daglig leder på SMED.

– SMED er opptatt av at den fremtidige institusjonen tildeles de ressursene som er nødvendig for at arbeidet mot diskriminering og for likestilling skal få en høyere prioritet enn i dag, sier Ghosh.