– Sats mer på innvandrerne

0Shares

Hittil i år har drøyt 500 innvandrere kommet inn i landet gjennom den såkalte spesialistkvoten. Tallene har vært dalende siden kvoten på 5.000 personer ble innført i 2002, skriver Dagsavisen.

Innvandringsforsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå mener Norge ikke er så attraktivt for arbeidsinnvandrere som vi gjerne liker å tro.

– Det kan se slik ut, ettersom kvotene er vanskelige å fylle. Vi har et høyt lønnsnivå, men også høyt kostnadsnivå. Norge konkurrerer ikke så godt om arbeidskraft på verdensmarkedet, sier Østby.

Østby mener det er mer fornuftig å satse på de mange tusen arbeidsløse innvandrende vi allerede har i landet.

— Det er 17.000 arbeidsløse innvandrere i Norge. Det utgjør ti prosent. Det er ikke spesielt høyt i europeisk sammenheng. Men når det er tre—fem ganger høyere enn totalledigheten i Norge alene, er det likevel betydelig. Dette er folk som har valgt å bosette seg her, de kan norsk og kjenner noen av våre samfunnskoder. Vi kan forvente at de blir i landet atskillig lenger enn arbeidsinnvandrere, sier Østby.