100 millioner kroner fra Norge

0Shares

Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson har besluttet å stille ytterligere 50 millioner kroner til disposisjon for humanitær bistand til de rammede områdene etter flodbølgen i Sørøst-Asia.

Det samlede nødhjelpsbidraget fra Norge er nå på 100 millioner kroner.


– Gitt omfanget av denne katastrofen vil det være nødvendig at Norge og andre giverland løpende vurderer ytterligere bistand, sier utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson.

Dette nye bidraget vil i første rekke bli brukt til å støtte FN-systemets hjelpearbeid. Det vil gå bidrag både til UNICEF og Verdens matvareprogram (WFP). Øvrig fordeling vil bli avgjort i samråd med FN-systemet.