Færre minoritetsungdom innen idrett

Dette kommer fram i rapporten «Ungdom, idrett og friluftsliv» skrevet av Åse Strandbu og Olve Krange i Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova). Rapporten slår fast at forskjellene ikke bare bunner i ulike idrettskulturer.

– Ungdommer med bakgrunn fra ikke-vestlige land er sjeldnere medlemmer i idrettslag. Når de først blir medlemmer, melder de seg også oftere ut igjen. Minoritetsbefolkningen skiller seg derimot ikke fra resten av befolkningen når det gjelder trening i uorganiserte former, sier Strandbu til Dagbladet.


Det kan være flere årsaker til at så få ikke-vestlige jenter deltar. Noen vil for eksempel ikke trene sammen med gutter eller ha mannlige trenere. Men Strandbu tror også at statistikken til en viss grad lyver.

– Kan hende driver jentene med dans eller andre aktiviteter som de ikke er spurt om i undersøkelsen.