Ekstratilskudd til Det flerspråklige biblioteket

Midlene skal benyttes til økt satsing på bibliotek-og informasjonstjenester for innvandrere og flyktninger i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Det flerspråklige bibliotek er et kompetansesenter for bibliotektjenester til språklige minoriteter i Norge. Biblioteket kjøper inn bøker på ca. 40 språk fra hele verden. Bøkene blir utlånt til alle kommuner der det bor innvandrere og flyktninger. Det flerspråklige bibliotek får både statlige og kommunale tilskudd.