Hjemsendt jente (6) døde

Den seks år gamle Gresa Korcaj fra Kosovo døde første nyttårsdag, et drøyt halvår etter at familien kom hjem etter oppholdet i Norge.


Etter en ukes alvorlig sykdom, sovnet jenta stille inn i sitt hjem i Kosovo, forteller sunndalsavisen Aura Avis. Familien bodde på asylmottak på Sunndalsøra i nesten to år etter at asylsøknaden ble avslått.

Jenta var født med vannhode, og i tillegg var hun blind, hadde cerebral parese, epilepsi, autistiske trekk og var delvis lam i den ene siden. Etter at Utlendingsdirektoratet fastslo at det ikke var grunnlag for å innvilge politisk asyl, anket familien i håp om opphold på humanitært grunnlag. Hjemlandet kunne ikke gi jenta en oppfølging som den de håpet på i Norge, mente de. Men også anken ble avvist.