Vil forske på det nye Norge

0Shares

For første gang samarbeider fem fakulteter om samme emne. Han håper det skal komme mye ny forskning ut av det, ikke bare om innvandring. Døves kultur har for eksempel mange paralleller til etnisk identitet.

Døve og innvandrere har felles kultur

– Det kan være sterk gruppefølelse, omgangsformer, symboler og ritualer som skaper fellesskap og gjenkjennelse, sier Hylland Eriksen.

Han påpeker at døve ikke skiller seg synlig fra majoritetsbefolkningen som enkelte innvandrergrupper, men døve har tegnspråk som gjør dem synlig for hverandre og hørende. Antropologen ser paralleller til den sorte borgerrettsbevegelsen i USA når døves organisasjoner omdefinerer døvhet fra mangel til forskjellighet med likeverd.