200 millioner forfulgte kristne

Listen som oppdateres en gang i året viser hvor kristne opplever verst forfølgelse på grunn av sin tro.

Saudi-Arabia ligger på andreplass etterfulgt av Laos, Vietnam (høylandet) og Iran. Andre land som kommer blant “topp ti-landene” er Turkmenistan, Maldivene, Bhutan, Burma og Kina.

I mange år kom det ut svært lite informasjon om forholdene for de kristne under Kim Il Sung’s harde kommunistregime, som etter hans død har vært ledet av sønnen Kim Jong Il. Først de siste årene har det sluppet ut detaljert informasjon om forholdene i landet. Den viktigste kilden til slik informasjon er nord-koreanske flyktninger i Kina. De kan fortelle om at den kristne tro ikke bare har overlevd, men at antall kristne også har økt — stikk i strid med all menneskelig logikk. Antall kristne har øke, og øker fortsatt, til tross for at enhver som åpenlyst lever ut sin kristne tro i Nord-Korea straffes med fengsel eller død.

Den muslimske verden

Lederne i ørkenriket Saudi-Arabia ser på landet som islams vokter, og de krever at alle landets innbyggere skal være muslimer. Konsekvensene av å konvertere til en annen religion er svært alvorlige for en person fra Saudi-Arabia. Til og med kristne gjestearbeidere har blitt fengslet og deportert for å ha utøvd sin tro i det skjulte. Dette har skjedd til tross for garantier fra myndighetene om at utlendinger har rett til å utøve sin tro privat.

Forholdene for kristne er det siste året blitt forverret både i Eritrea, India, Sri Lanka, Nepal og Bangladesh. I Eritrea har myndighetene vedtatt en lov som har medført at hundrevis av evangeliske kristne har blitt fengslet. I India, Sri Lanka, Nepal og Bangladesh har friheten til å evangelisere og konvertere blitt satt under sterkt press. Flere stater i India har vedtatt en ny lov som forbyr innbyggerne å konvertere til en annen religion. Myndighetene på Sri Lanka arbeider for tiden med et tilsvarende lovforslag.

Iran klatret fem plasser oppover på listen fra tiende til femte plass sammenlignet med oversikten fra 2003. Dette skyldes hovedsakelig økningen i antall kristne som er blitt fengslet og holdt innesperret uten rettssak det siste året. I desember ble et stort antall kristne med muslimsk bakgrunn satt under sterkt press (psykisk tortur) for å få dem til å fornekte sin tro.

Millioner av kristne blir forfulgt

Det anslås at omlag 200 millioner kristne verden over blir forfulgt på grunn av sin tro på Kristus, og at ytterligere 200-400 millioner blir diskriminert fordi de er kristne. Åpne Dører arbeider for å tjene og styrke forfulgte kristne i de vanskeligste områdene gjennom distribusjon av bibler og kristne bøker, undervisning og humanitær hjelp.