Irakere i arbeid kan få varig arbeidstillatelse

0Shares

– Dette er en sjenerøs handling fra Regjeringens side, og tiltaket kommer som følge av flere spesielle omstendigheter knyttet til denne gruppens opphold i Norge, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Regjeringen vil også foreslå at de ordinære søknadsprosedyrer fravikes, slik at gruppen får anledning til å fremme sine søknader fra Norge. Regjeringen ønsker med dette å legalisere oppholdet for en gruppe som er godt integrert og selvforsørget gjennom eget arbeid.

– Men jeg vil presisere at forslaget ikke vil få betydning for andre saker der det er gitt midlertidig tillatelse, eller saker der asylsøkere ikke ønsker å reise hjem etter endelig avslag, sier Solberg.