Innvandrere forteller sine historier

Med prosjektet “Nye nordmenn – egne stemmer” ønsker vi å bringe innvandrernes egne uredigerte stemmer inn som en del av vår felles nasjonale hukommelse. Målsettingen med dette prosjektet er å invitere innvandrere til å skrive ned sine livserfaringer og livshistorier. Vi ønsker på denne måten å la andre innvandrere få tale enn dem som kommer frem i media og som står som representanter for hele miljøer, sier prosjekt leder Kirsten Danielsen i Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

For å spre budskapet ble det laget en informasjonsbrosjyre hvor det ble redegjort for prosjektet. Den ble oversatt til ti ulike språk. Informasjon om prosjektet er spredt gjennom en rekke ulike kanaler, blant annet de etniske radiostasjonene, etniske organisasjoner og bibliotek.

– Vi mener også at ved å få innvandrere selv til å formidle sine livserfaringer vil det kunne slå sprekker i de ofte stereotype og negative fremstillinger som preger avisenes overskrifter når det gjelder innvandrer befolkningen. Det er de dramatiske historiene og enkeltskjebnene som blir presentert gjennom media. De som lever vanlige liv – den tause majoriteten kommer sjelden til ordet.

Prist til beste bidrag

De beste historiene skal kåres, og det skjer på Antirasistisk senter, Storgata 25, onsdag 2. februar, klokka 11.00.

Her kan du lese ett av bidragene som er kommet inn: “Du er brun”