– La frivillige organisasjoner bruke av oljefondet!

69 prosent av de 1000 spurte mener at de humanitære organisasjonene er best egnet til å forvalte et slikt krisefond. Bare 16 prosent har mest tillit til Utenriksdepartementet.

77 prosent av befolkningen mener at et slikt fond bør være på minst én milliard kroner. Hele 15 prosent mener fondet bør være på 6 milliarder kroner eller mer.

Meningsmålingen ble utført da oppmerksomheten rundt flodbølgekatastrofen var meget høy i norske medier. Likevel ønsker et stort flertall at også ofre for andre humanitære katastrofer skal nyte godt av et slikt fond. Det inkluderer også flyktninger og andre ofre for kriger og konflikter.

Når det gjelder formålet for et slikt krisefond, fordeler svarene seg slik:

– Ofre for naturkatastrofer: 97 prosent

– Ofre for kriger og konflikter: 74 prosent

– Ofre for overgrep mot menneskerettigheter: 90 prosent

– Ofre for fattigdom og sultkatastrofer: 85 prosent

Nesten ni av ti nordmenn oppgir at de har gitt penger til katastrofeofrene i Asia, og syv av ti har gitt mer enn de normalt pleier å gi til innsamlingsaksjoner.

– Jeg er stolt og ydmyk overfor den tilliten som vises de humanitære organisasjonene, sier generalsekretæren i Flyktninghjelpen, Raymond Johansen. Han gir også stor honør til det norske folk, som har evne til å se ut over øyeblikkets store oppmerksomhet rundt tsunamien.

— Flomkatastrofen har grepet oss alle sterkt. Samtidig har mange de siste ukene advart mot å glemme de humanitære tragediene som utspiller seg hver dag i store deler av verden. Det er en stor oppmuntring at det norske folk føler ansvar for menneskelig lidelse, uavhengig av medias søkelys, sier Johansen.