Flere fordeler med mangfold

– Vi er ikke verdensmester i alt, i hvert fall ikke hele tiden. Budskapet fra NHOs regiondirektør, Per Steinar Jensen var klart på konferansen ”Verdiskaping og kulturelt mangfold” i Drammen.

Konferansen ble åpnet torsdag 17. februar av kommunal- og regionalminister Erna Solberg på Union scene i Drammen. I to dager skal oppmerksomheten rettes mot kulturelt mangfold, verdiskaping og ubenyttede ressurser blant innvandrere.

Økt internasjonalisering forsterker behovet for arbeidskraft som har flerkulturell erfaring. Innvandrere representerer en ressurs samfunnet ikke har klart å benytte fullt ut. Per Steinar Jensen trakk frem India som et lysende eksempel:

– India er den nest raskeste økonomien i Asia med årlig vekst på seks til syv prosent per år siden 1992. Landet er verdensledende innenfor deler av IKT-bransjen, og utdanner 300.000 IKT-ingeniører i året.

Jensen trakk frem flere fordeler med mangfold: Arbeidsmiljøet blir bedre, relasjonene til omverdenen håndteres bedre og produktene og tjenestene blir bedre, da ulikhet kan være en god kilde til kreativitet og nyskaping.