Frykter rasisme med juryordning

– Det finnes knapt nok noen institusjon som har så stor makt, men hvor innsikten og muligheten til å etterprøve det som besluttes er så liten, sier Tenold til BT.

Han tror at fordi det er så lukket, så øker faren for at fordommer og rasistiske holdninger kan påvirke doms resultatet.

– Juryen har lettere for å dømmeen nordafrikaner for narko, enn en bestefar fra Bergen for overgrep. Det har både jeg og flere kolleger en oppfatning av.

Tror du uskyldige blir dømt på fordommer og rasistiske holdninger?


– Det har jeg ikke belegg for å si. Det jeg og kolleger har merket oss, er at det virker å være enklere for en jury å få dømt en utlending enn en nordmann i enkelte saker, sier han, og legger til:


– Men da har fagdommerne en sikkerhetsventil ved at uriktige kjennelser kan settes til side.