– Vil skille kirke og stat

Hele 46 prosent av befolkningen ønsker å skille stat og kirke, viser befolkningsundersøkelsen som er gjort på oppdrag fra Hundreårsmarkeringen Norge 2005. Dette er fem prosent mer enn dem som mener vi bør opprettholde ordningen.

— I et år da stat- og kirkeutvalget skal legge fram sin utredning er det interessant å se at flertallet i befolkningen ønsker å skille stat og kirke, akkurat som innstillingen fra kirkerådets eget stat-kirke utvalg anbefalte i 2002, sier Jan Erik Raanes, direktør i Hundreårsmarkeringen Norge 2005.

– Holdninger til religion varierer også mellom landsdeler og aldersgrupper. Religionen står sterkest blant den eldre delen av befolkningen og blant innbyggerne på Vestlandet og Sørlandet. Sekulariserte holdninger er mest utbredt i aldersgruppen 40-49 år og i den yngre delen av befolkningen. Vi ser også at de mest velutdannede og de med høyest inntekt i urbane strøk er størst tilhengere av et skille, sier Raanes til ANB.