FNs internasjonale dag mot rasisme i dag

0Shares

Det skal være mulig å være svart og norsk – ja, til og med svart, muslim og norsk.

Norsk Folkehjelps budskap for dagen er at vi trenger en omdefinering av hva som er norsk, skriver Birgit Misfjord, rådgiver antirasisme Norsk Folkehjelp.

– Summen av den hvite majoritetens holdninger får konsekvenser for mange i dagens norske samfunn. Holdninger og fordommer gir seg utslag i blikk, kommentarer, ordbruk og spørsmål som opprettholder skillet mellom den hvite og den mørkere delen av befolkningen i det daglige.