Ønsker nynorsk for innvandrere

Han foreslår på SVs landsmøte at dette punktet bør med i partiprogrammet.

For innvandrere er det ikke vanskeligere å lære nynorsk enn bokmål. Likevel får voksne innvandrere som kommer til et nynorskfylke, for eksempel Møre og Romsdal, automatisk sin norskopplæring på bokmål.

– Innvandrere er ikke kjent med konsekvensene av å fritas fra nynorskopplæring. Hvordan er det å få jobb på Vestlandet når du ikke kan nynorsk? De vet ikke hva de går glipp av. De kommer ikke inn på lærerutdanningen. De får heller ikke jobb i staten. De går glipp av innflytelse i forskningsmiljøer fordi de ikke mester språket. For meg er språk veldig viktig. Har du et språk, har du makt, sier han til Utdannin.ws.