Nanunu får ikke opphold i Norge

0Shares


– Det er fast praksis for at det ikke innvilges asyl til personer som oppholder seg i hjemlandet. Det er en forutsetning i FNs flyktningkonvensjon for å bli anerkjent som flyktning av man ikke oppholder seg i hjemlandet. Det har derfor ikke vært grunnlag for å innvilge søknaden om asyl. Søknaden ble avslått av Utlendingsdirektoratet ved vedtak av 16.11.2004, heter det i følge en pressemelding fra KRD.


– Vi har ikke sett det som et særskilt norsk anliggende å skaffe Vanunu et annet land å bo i enn i Israel der han bor i dag, sier kommunalminister Erna Solberg.


Søknad fra Vanunu har vært behandlet av Utlendingsdirektoratet etter instruks fra Kommunal- og regionaldepartementet. Kommunal- og regionalministeren kan instruere blant annet om enkeltsaker som innbefatter utenrikspolitiske hensyn. Saken innbefatter slike hensyn, men ved avgjørelsen av søknaden har ikke hensynet til vårt forhold til Israel vært av avgjørende betydning.


– Dersom vi hadde funnet grunn til å gi Vanunu opphold, så hadde vi gitt ham det til tross for at vi må anta at israelske myndigheter hadde vært kritiske til dette, sier statsråd Solberg.


“På NRK Dagsnytt tidligere i dag opplyste Vanunu selv at han ikke hadde hørt noe om utfallet av søknadsbehandlingen fra norske myndigheter. Så langt stiller man seg uforstående til dette, da Utlendingsdirektoratets vedtak skal ha blitt videreformidlet til ham,” heter det i pressemeldingen