Mobbes på jobben

0Shares

I undersøkelsen framgår det at 25 prosent av arbeidstakere med ikkevestlig bakgrunn har opplevd negative kommentarer knyttet til sin etnisitet.

Forholdene er verst i Oslo. Arbeidstilsynet har gjennomført 50 tilsynsbesøk i bedrifter med en stor andel innvandrere, og har snakket med 140 arbeidstakere fra ikke-vestlige land.

I rapporten konkluderer Arbeidstilsynet med at problemet for en stor del er skjult, fordi få arbeidstakere med minoritetsbakgrunn tør å si ifra om negative forhold på jobben, skriver Aftenposten.