Anonyme jobbsøknader til offentlig sektor?

0Shares

Dette er i hvert fall tanken bak forslaget til den svenske kommunalministeren Sven-Erik Österberg om å anonymisere offentlige jobbsøknader.


– Hver tiende statlig ansatt har utenlandsk bakgrunn, men andelen i befolkningen er betydelig høyere, omtrent 17 prosent. Det bristende mangfoldet er et problem, sier Österberg til Svenska Dagbladet.


Nå ønsker han å få til et system som gjør at ikke kjønn, alder eller etnisk bakgrunn avgjør hvorvidt du kommer til intervju eller ikke.

Forsker Jon Rogstad ved Institutt for samfunnsforskning har innvandrere og arbeidsmarked som spesialfelt. Han ser fordelene med et slikt system, men også ulemper.


– Det er god grunn til å tro at dette vil ha en effekt. Samtidig er det åpenbart at det vil være et problem at man på et tidspunkt uansett må avsløre søkerens identitet. Vi trenger flere metoder som gjør at arbeidsgivere møter mennesker som blir diskriminert, men spørsmålet er om dette ikke vil lukke ansettelsesprosessen mer, sier Rogstad til Aftenposten Forbruker.