Færre tilfeller av rasisme i norsk fotball

0Shares

De fleste av landets fotballkretser forteller at dommere og lagledere har rapportert om enkelttilfeller som går på rasisme, men det generelle inntrykket er at dette dreier seg om færre tilfeller enn tidligere.

Noen av kretsene har ikke mottatt en eneste rapport om rasisme.

Kretsene arbeider med fotball fra tredje divisjon og nedover i seriesystemet, i tillegg til yngres avdeling. Aktivt holdningsskapende arbeid på flere plan de siste årene nevnes som hovedårsaken til færre tilfeller av rasisme.

– Vi har ingen innrapportere saker som har utgangspunkt i rasisme denne sesongen. Ulike former for holdningsskapende aktivitet de siste årene kan absolutt være en av årsakene, sier daglig leder i Oslo fotballkrets, Jan-Erik Reiersen, til redcard.niso.no.

Gi rasismen rødt kort