4 000 flyktninger skal bosettes i 2006

Rundt en fjerdedel av flyktningene som skal bosettes vil være overføringsflyktninger som tas i mot i samarbeid med FNs Høykommisær for flyktninger (UNHCR).

Tre fjerdedeler er asylsøkere som får innvilget beskyttelse eller opphold i Norge. Overføringsflyktningene kommer direkte fra utlandet til kommunene, mens asylsøkerne bor i asylmottak inntil de finner bolig i en kommune, i følge UDI.

– Mange kommuner jobber godt med bosetting og integrering av flyktninger. Allikevel ser vi at mange flyktninger må vente for lenge i mottak etter at de har fått oppholdstillatelse. Derfor håper vi at kommunene viser en offensiv holdning og bidrar til at disse menneskene kan komme i gang med å skape seg en framtid i en kommune raskest mulig, sier avdelingsdirektør Skjoldvor Fjeldvær i UDI.

Til sammen 205 av landets 433 kommuner bes om å bosette flyktninger i 2006. Antall flyktninger til kommunene varierer fra fem til 360.