Vil ha muslimsk krisesenter

0Shares

Det største pakistanske miljøet i Drammen, Jamaat-E-Ahl-e-Sunnat, og Det Tyrkiske Trossamfunn.

Sammen vil de starte Norges første krisesenter drevet av og for minoritetsgrupper. Målet er å demme opp for tvangsekteskap og hjelpe familier i krise.

Talsmann Malik Dilnawaz for Jamaat-E-Ahl-e-Sunnat sier at de har sett et økende behov for et slikt senter i Drammen.

-Stadig flere kvinner kontakter oss for å få hjelp på grunn av voldelige ektemenn eller i forbindelse med at de føler seg tvunget inn i et ekteskap. Vi har tidligere hentet tilbake kvinner som er blitt tvangsgiftet i hjemlandet, og hver dag gir vi råd til kvinner i vanskelige ekteskap. Vi ser at vi som enkeltpersoner ikke klarer å hjelpe alle, derfor går vi nå i gang med dette døgnåpne mottakssenteret, sier Dilnawaz til Drammens Tidende.

Per i dag er oppstarterne i dialog med Det Tyrkiske trossamfunn, men ønsker også å trekke veksler på de andre minoritetsgruppene i Drammen.

-Vi ønsker å spille på lag med alle de forskjellige miljøene. På denne måten kan vi trekke ut de beste ressursene fra hvert enkelt miljø, og vi vil da få både kvinner og menn som rådgivere for dem som søker hjelp hos oss, sier talsmannen.


HRS er kritisk

-Ingen innvandrerkvinner vil våge å ta kontakt, fordi de ikke stoler på sine egne, mener leder for Human Rights Service, Hege Storhaug.

-Dette er det motsatte av integrering, og helt misforstått politikk. Kvinner som er utsatt for vold og mishandling, vil heller oppsøke vanlige krisesentre hvis de er i fare, fordi de er redde for at hjelperne skal gå tilbake til familien, tror Storhaug.