Forsker på innvandrere og diabetes

0Shares

Innvandrere i Oslo som stammer fra Sørøst-Asia, har spesielt høy forekomst av type 2-diabetes, også sammenlignet med de samme innvandrergruppene i andre land.

Det er professor dr. med Bjørgulf Claussen og seniorrådgiver Akthar Hussain ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin på Universitetet i Oslo (UiO) som er henholdsvis koordinator og visekoordinator for en forskningsgruppe med deltakere fra 13 land i Europa, Asia og Afrika. Forskergruppen søker i år EU om ti milllioner euro til en studie av type 2-diabetes som skal pågå i flere år fremover, i følge Dagens Medisin.

Forebygging


I samarbeid med Aker universitetssykehus og Diabetesverkstedet skal det i august organiseres trim for en gruppe pakistanske innvandrere. Her skal de også diskutere kost og slanking.

– Vi var tidlig ute her i landet med å samle data om diabetes blant innvandrere. Helseundersøkelsen for Oslo viste at forekomsten av diabetes er spesielt høy blant pakistanske innvandrere, faktisk høyere enn blant de samme innvandrergrupper i Storbritannia. Teorien er at pakistanerne i Oslo stort sett kommer fra landsbygda – og at de har gjennomgått en større endring i livsstil enn de samme innvandrergrupper i Storbritannia som i større grad kommer fra byer, sier Bjørgulf Claussen.

Den internasjonale forskergruppen har omfattende helsedata fra 13 deltakerland til rådighet. De skal blant annet se på genetiske forskjeller mellom befolkningsgrupper som kan forklare hvorfor diabetes er spesielt utbredt i noen miljøer.