Uvanlig valgdebatt

0Shares


Radio Latin-Amerika i Oslo i samarbeid med Radio Inter FM, Radio Tamil Murasam og avisen Utrop arrangerte søndag et møte og debatt for innvandrere om Stortingsvalget. Representanter for alle politiske partier var til stedet og holdt innlegg og svarte på spørsmål fra publikum.

De kjente minoritetspolitikere var ikke der, til tross for at de fremmøtte hadde etnisk minoritetsbakgrunn. Men FrP stilte med en innvandrer.

Justisminister Odd Einar Dørum fra Venstre var eneste blant deltakere som var topp-politiker. Han gjorde seg bemerket med et sterkt innlegg. Dørum stemplet FrPs brosjyre som fordomsfull og at FrPs kriminalpolitikk dro alle over en kam.

Terningkast: 6

Trond Jensrud fra Arbeiderpartiet snakket om behovet for regjeringsskifte og angrep den sittende regjeringen, mens Per Kristian Nielsen fra Kristelig Folkeparti snakket om rettferdighet, kampen for de fattige og kontantstøtten. Mye var svada og appellerte lite til innvandrere.

Terningkast for begge: 4


Heikki Holmås fra Sosialistisk Venstreparti fikk applaus fordi han tok opp utdannings- og jobbsitasjonen som viktige saker. Morsmålsundervisningen ble tatt opp også noe som er et viktig tema for mange innvandrere. En talefør person som var engasjert i det han snakket om.

Terningkast: 6.


Mazyar Keshvari fra Fremskrittspartiet ble angrepet av alle kanter for brosjyren partiet laget. Keshvaris forsøk på forsvar med å vise til at innledningen begynte med at ”de flest innvandrere er pliktoppfyllende borgere..” ble slått hardt ned av Dørum som mente at det ikke nyttet å gradere seg i innledningen mens man har en forside som er uriktig. Til tross for at Keshvari selv var flyktning, mener han at FrP har den beste politikken på innvandringsfeltet. Selv om vi har hørt de samme argumentene før, var det en engasjert Keshvari i fyr og flamme vi møtte. Og måten og tonen dem ble fremsatt i var utmerket. Keshvari trodde på det han sa, han brente for det han stod for. Men det ble en litt uvanlig debatt og kanskje litt komisk, at en innvandrer argumenterer for FrPs politiske syn, mens etniske norske politikere angrep dette synet. Men Keshvari gjorde det overraskende bra. Han snakket om lavere avgifter, lavere bensinpriser forbedret økonomisk politikk, og lot være å fortsette å forsvare brosjyren.

Terningkast: 5


Liv Gulbrandsen fra Rød Valgallianse var eneste kvinne, og skåret høyt ved å snakke om betydningen av morsmålsundervisningen.

Terningkast: 5


Danny Ghazanfar Iqbal fra Senterpartiet var den som gjorde det dårligst. Han virket som han var nervøs, stammet og noe av det han sa var ikke helt forståelig.

Terningkast: 3


Bård Folke Fredriksen fra Høyre snakket om høyres politikk som tok utgangspunkt i individet. Lavere skatt og avgifter er noe som tiltrakk innvandrere. Det er finanspolitiske saker som betyr mest når innvandrere skal stemme.

Terningkast: 4