Ungdom kritiske til innvandrere

I en spørreundersøkelse som ble utført i forbindelse med skolevalget i videregående skole i høst, og som baserer seg på svar fra ca. 5000 ungdommer, svarer fire av ti ungdommer at innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart.

Nesten dobbelt så mange ungdommer sier at de føler at den nasjonale egenarten er truet sammenlignet med 1999, skriver Aftenposten.

– En må nok se dette i sammenheng med de siste års terrorhendelser i London, Madrid og USA hvor innvandring har vært knyttet til terroraksjoner og terrortrusler, sier Knud Knudsen, professor i sosiologi ved Universitetet i Stavanger.

Oslo mest tolerante

Skepsisen er størst i Vest-Agder (49,2 prosent), mens Oslo-ungdommen er minst skeptiske til innvandrere (24,8 prosent).

– Det at Oslo-ungdommene er mest tolerante, viser at hverdagserfaring med vanlige innvandrere ikke skaper fremmedfrykt, tvert om, sier Knud Knudsen.