Tvangsekteskap i retten

Den opprivende familiekonflikten toppet seg under rettssaken i Drammen tingrett i mai da far og sønn ble dømt til fengsel i ti og åtte måneder.

De møtes i retten på nytt fordi Statsadvokaten i Oslo mente dommen var for mild, skriver Drammens Tidende.

Da dommen falt uttrykte flere kritiske røster at de mente en anke ville virke mot sin hensikt, fordi de mente en fellende dom var nok i seg selv og et tydelig nok signal. I tillegg ble det hevdet at en ny rettssak ville virke opprivende og alt annet enn forsonende.

Forsvarerne til de tiltalte mener på sin side at lange straffer vil virke demoraliserende på kvinner som føler seg presset til ekteskap.

-Streng straff vil hindre oppklaring, fordi det vil føre til at kvinner ikke tør å stå fram med sine historier. Idet de forstår at familien vil bli hardt straffet og dermed ødelagt, vil terskelen for å anmelde slike forhold øke, advarte brorens daværende forsvarer Jan Glent.

Preventativ dom

Sakkyndig, professor i sosialantropologi, Unni Wikan, har hele tiden ment at dommen vil være en vekker for Europa og virke preventivt.

Det samme sier leder for Innvandrerrådet, Yousuf Gilani.