Mer tillit til velferdsstaten blant utdannende innvandrere

Dette fortalte professor i statsvitenskap ved Gøteborgs Universitet, Bo Rothstein, under Sampolkonferansen i Logen i Bergen fredag 22.september.

— Konklusjonen vår etter å ha forsket på dette er at det er ikke det å være innvandrer, men å være innvandrer med lav utdanning som er årsak til lav sosial tillit, sier han til På Høyden.

Rothsteins hevdet at gode velferdsstater gir mer sosial kapital – og dermed høyere grad av tillit. Sosial kapital har blitt et populært begrep innenfor samfunnsvitenskapen de siste årene. Det kjennetegnes blant annet ved variabler som opplevelse av like muligheter, god helse, et godt utdanningssystem, økonomisk likhet og lite korrupsjon. Disse variablene henger nøye sammen med tillit til systemet. Rothstein viste også til at såkalt lykkeforskning viser at mennesker i ukorrupte velfungerende regimer er lykkeligst.

Tidligere har Rothstein brukt brannen i et diskotek i Gøteborg i 1998, der mange ungdommer med innvandrerbakgrunn døde, som eksempel på lav tillit. Brannen var påsatt av en liten gruppe innvandrerungommer. Selv om dette var kjent i nærmiljøet der de fleste ungdommene kom fra ble det ikke rapportert til politiet. Det ble spekulert i om en av årsakene til at de ikke ble angitt var lav tillit til politiet, en tillit som for de fleste svensker er nokså selvsagt, og en forutsetning for at samfunnet skal fungere, i følge Rothstein.

Å vinne tillit til samfunnets institusjoner blir derfor svært viktig for de som styrer i Velferdsstaten. Bo Rothstein kommer i oktober med boken ”Social Traps and the Problem of Trust” på Cambridge University Press. Der utforsker han blant annet hvordan sosial kapital og sosial tillit blir skapt og opprettholdt og hva myndighetene kan gjøre med dette.

(Kilde: På Høyden)