Gifter seg innenfor slekt

0Shares

Av de totalt 436 ekteskapene som søkte om familiegjenforening til Norge i perioden perioden 2004 til medio 2005, viser statistikken at 57 % (247 av ektefellene) er i slekt med hverandre, 40 % (176 ektefeller) er ikke i slekt.

Av samtlige ekteskap var slektskapet for denne perioden fordelt på 34 % søskenbarnekteskap, 11 % med tremenninger, og 12 % med fjernere slekt, viser tall far HRS.

Statistikken avdekker at 48 % (209 personer) av den herboende parten var under 23 år da ekteskapet ble inngått. Av disse var 11 herboende ektefeller under 18 år. Det opplyses ikke om aldersfordelingen blant de under 18 år som har inngått ekteskap.

Tallene avdekker at ektefellen i Pakistan i liten grad har utdanning. Hele 87 % (377 av ektefellene) har ikke skolegang over videregående utdanning. Av disse har 17 % (74 ektefeller) kun skolegang på mellom 0 – 5 år, som vi har definert til barneskole. Hvor stor andel av disse som overhodet ikke har gått på skole, er ukjent.

Sammenligner vi utdanningsnivået til ektefellen i Pakistan med slektskapet mellom ektefellene, viser det seg at jo mindre utdanning vedkommende i Pakistan har, jo mer sannsynlig er det at ektefellene er i slekt.

Her er hele rapporten i PDF format: Gift til Norge med slektning