Innvandrere skal innkalles til intervju

Statsråden ønsket også at bedriftene skulle forplikte seg til en «inkluderende utforming av stillingsannonser», samt oppfordre innvandrere til å søke.Et slikt tiltak har allerede blitt innført i statsforvaltningen.

Administrerende direktør Eli Arnstad Enova som eies av Olje- og energidepartementet sier de vil legge vekt på hva statsråden har sagt, men for de vil kompetanse alltid være det viktigste.


– Vi er et lite selskap med omtrent 30 ansatte, så for oss vil hver rekruttering være en viktig investering, sier Arnstad til Adressa. Enovas stillingsannonser har trukket til seg få kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn, og de har ingen blant sine ansatte.

Administrerende direktør Harald Kjelstad i næringsutviklingsselskapet Siva, mener Bjarne Håkon Hanssens pålegg bør være et minimumskrav.


– Tenk hvor mye kompetanse man går glipp av ved at innvandrere ikke kommer igjennom den første porten, sier Kjelstad. Men han påpeker at dette er en langsiktig prosess, og tror også myndighetene må ta et løft og etablere nye arbeidsplasser for denne gruppen.