Ønsker utveksling og samarbeid med muslimske land

0Shares

Samarbeidet og utvekslingen foreslås å gjelde for NGO-er, barne- og ungdoms-NGO-er og politiske partier, etter modell av det arbeidet som ble gjort i de østeuropeiske landene etter murens fall og på Balkan etter krigen.


– En av de store internasjonale utfordringer verden i dag står ovenfor, er de utilstrekkelige kontaktene mellom den vestlige verden og muslimske land. Den siste tids begivenheter har ytterligere forsterket behovet for økt kontakt med den muslimske verden, mener Trine Skei Grande.

-Endringer i folks holdninger og styrking av demokratiske og menneskerettslige verdier, skjer best gjennom at gode relasjoner bygges mellom mennesker. Venstre ber derfor regjeringen sette i gang et utvekslings og samarbeidsprogram mellom muslimske land og Norge, i føgle en pressemelding fra Venstre.

– Fred baseres på tillit og respekt, og må i første rekke bygges gjennom mellommenneskelig samkvem og forståelse. Det er et problem at slikt samkvem i alt for liten grad eksisterer mellom de vestlige land og mange av de muslimske landene, sier Trine Skei Grande.