Færre velger å bli lærling

0Shares

Mens 14 % av videregående elever som velger lærlingeplass, er det kun 7 % av minoritetsungdom som velger lærlingeplass.

Antall elever og lærlinger i videregående opplæring var til sammen nær 213 700 1. oktober 2005. Om lag 183 000 av disse var elever godt over 30 700 var lærlinger.


Det var om lag 17 400 innvandrere i videregående opplæring høsten 2005; 16 200 elever og 1 200 lærlinger. 73 prosent av innvandrerelevene og 81 prosent av lærlingene per 1. oktober 2005 var førstegangsinnvandrere.