Flere innvandrere stemte ved valget

0Shares

Det er 1 prosentpoeng mer enn ved valget fire år tidligere. Blant annet fant langt flere pakistanske innvandrere veien til stemmeurnene, i følge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Valgdeltakelsen til de norske innvandrerne var 25 prosentpoeng lavere enn den generelle valgdeltakelsen på 77,4 prosent ved stortingsvalget i 2005. Valgdeltakelsen til norske statsborgere med vestlig bakgrunn var 76 prosent, mens de med ikke-vestlig bakgrunn hadde en fremmøteprosent på 49. Sammenligner vi de tre siste valgene er valgdeltakelsen gått noe opp blant ikke-vestlige innvandrere, men er likevel omtrent 10 prosentpoeng lavere enn i 1997.

En av årsakene til lavere valgdeltakelse er i følge SSB at det stadig blir færre stemmeberettigede innvandrere med vestlig bakgrunn.

Størst økning blant pakistanere

Ved stortingsvalget for fire år siden stemte 43 prosent av innvandrerne med pakistansk bakgrunn. Ved det siste valget var tallet 54 prosent, enn oppgang på 11 prosentpoeng for en av de to største innvandrergruppene i Norge.

Kvinner benyttet stemmeretten mest

De norske kvinnene med innvandrerbakgrunn hadde 4 prosent høyere valgdeltakelse enn mennene. Kvinner fra Europa, Afrika og Oseania har høyere fremmøteprosent enn menn fra samme område. Det er ikke forskjeller i valgdeltakelsen blant de vestlige innvandrerne når det gjelder kjønn.