Utrop lager nytt ungdomsmagasin

0Shares


1. mars kl 13 lanserer Utrop et eget magasin for ungdom. Navnet på magasinet er Lixom og skal komme ut hver måned som innstikk i avisen Utrop og distribueres til skoler.

– En avis som når alle ungdommer på like vilkår står sentralt, forteller ansvarlig redaktør Majoran Vivekananthan.

Osloskolene er blitt flerkulturelle, og en tredjedel av elevene i Osloskolene har minoritetsspråklig bakgrunn. Protestene mot Muhammed-tegningene fortsetter, og Utrop anser det som viktig oppgave å jobbe for et magasin som vektlegger positive verdier som åpenhet, toleranse, sjenerøsitet og små gruppers rett til å bli respektert og komme til orde. Ytring gjennom debatt og dialog er noe som bør være i fokus i alle skoler.

Magasinet skal lages av ungdom for ungdom, og mottoet er ”av ungdom, for ungdom.” Alt fra grafisk layout til innholdsproduksjon er det ungdom selv som skal stå for. Målgruppen er alle ungdommer fra 14-19 år.

– Dette er et stort og enestående forsøk som kan føre til radikale endringer i hvordan ungdom er og kommer til å bli. Magasinet skal ta opp ulike tema som interesserer ungdom og minoritetsungdom og som er nyttig, forklarer han.

Det offentlige rom er lite og lukket for de fleste unge og særlig de med minoritetsbakgrunn. Dette magasinet vil derfor været en viktig stemme fra unge mennesker, i følge Vivekananthan.

– Vi skal lage et magasin for ungdom som setter dagsorden som angår unge lesere og som skaper samfunnsengasjement. Det vil vi gjøre ved å samarbeide med frivillige organisasjoner og med det offentlige innen skole og utdanningssektoren. Vi vil samtidig lage kritiske artikler som er engasjerende, forklarende og opplysende, slik at ungdom lærer å se kritisk på stoff som ungdom får via media, reklame og annen informasjon, sier redaktøren.

En del ungdommer har ikke råd til kjøpe dyre magasiner. Avislesing og generell tilgang til informasjon er lavere blant noen grupper minoritetsungdom og etnisk norske ungdommer som har foreldre med svak økonomi.

– Den informasjon som ressurssterke foreldre formidler til barna, nåes ikke til ungdom med færre muligheter, påpeker han. Han tror magasinet kommer til å bli en suksess.

Fakta om magasinet:


  • Utrop er navnet på Norges første flerkulturelle avis, og har tatt initiativet til magasinet lixom.
  • Magasinet kommer ut 10 ganger i året. Skoler kan bestille klassesett på utrop.no/abonner
  • Målet med magasinet er å skape et trygt, flerkulturelt og samlet demokratisk samfunn.
  • Belyse ulike problemer ungdom og minoritetsungdom ofte møter i det norske samfunnet.
  • Magasinet skal balansere det negative bildet av ungdom med færre muligheter, det være seg minoritetsungdom, homofile, varierende funksjonsdyktighet osv gjennom positive rollemodeller.


Bestill klassesett til skolen din: www.utrop.no/abonner

Eller be skolen fylle ut dette skjemaet: Bestillingsskjema