– Våpenhvileavtalen må implementeres

0Shares

Den lankesiske regjeringen undertegnet i 2002 våpenhvileavtale med LTTE.

– Norge og det internasjonale samfunnet må sørge for at den lankesiske regjeringen holder fast ved forpliktelsene i våpenhvileavtalen. Den lankesiske regjeringen må trekke tilbake sine militære styrker fra boligområder, og den lankesiske militære etterretningstjeneste og hæren må stoppe paramilitær krigsføring mot tamiler, skriver bystyrepolitikeren.

Han påpeker følgende i en e-post til Utrop :

Den tamilske parten, LTTE, har demonstrert sin sterke vilje for fred i den nesten fire år lange våpenhvile perioden ved bl.a. følgende:

1 Anerkjennelse av den politiske representasjon av LTTE i Nord-Øst etter valget i april 2004.

2 Den tamilske siden har vist stor toleranse ovenfor Colombos provoserende handlinger og brudd på våpenhvileavtalen.

3 LTTE har engasjert seg sterkt, og lagt fram et solid politisk forslag for et interim styre, ISGA, som ble anerkjent av det tamilske folket og fikk positiv omtale internasjonalt.

4 Igangsatt humanitære og menneskerettsrelaterte prosesser i de tamilsk kontrollerte områdene.

5 Vist stor fleksibilitet overfor motparten for å få til en fellesmekanisme for rehabilitering og rekonstruksjon av tsunami-rammede områder.

 

– Men, til tross for dette, foregår det en ”skyggekrig” på grunn av den lankesiske statens skjulte agenda med sikte på å svekke LTTE. Flere tamilske ressurspersoner har blitt drept. Den siste alvorlige episoden var kidnapping av Tamilske hjelpearbeidere, alle tilknyttet Tamilsk Rehabiliteringsorganisasjon (TRO) som ble kidnappet av paramilitære som er tilknyttet regjeringshæren. Navnene deres er nå i ferd med å bli oppført på den beryktede listen over såkalte ”Ufrivillige forsvinninger”.

 

– I stedet for å bevege seg mot en fredlig løsning, øker den lankesiske regjeringen sitt innkjøp av våpen, noe som indikerer dens forberedelser på krig.

 

– Folket i den nordlige og østlige delen av Sri Lanka gav, gjennom parlamentsvalget i april 2004, sitt mandat for et interim-styre, ISGA, som ble lagt fram av den tamilske delegatene. Regjeringens avvisning av ISGA er ensbetydende med at den nekter tamilenes demokratiske rettigheter. Flere folkesmøter, som har talt flere tusen personer, bl.a. under “Ponghu Thamil” arrangementer og sist i Vavuniya deklarasjonen, har understrekt tamilenes håp til fredsprosessen, men har skapt usikkerhet.

 

– Assistanse til rehabilitering og gjenoppbygging etter Tsunami-katastrofen må nå fram til de nødstedte Nordøst uten å gå via det lankeisiske systemet som ikke har klart å endre sin destruktive kurs. Hele verden bevitnet hvor effektivt det tamilske systemet i Nordøst fungerte i etterkant av tsunami katastrofen. Det er på tide at den internasjonal assistanse når frem til ofrene uten at korrupsjon og politisk spill skal stå i veien.

 

– Vi håper at Norge sammen med det internasjonale samfunnet presser regjeringen på Sri Lanka til å implementere våpenhvileavtalen som ble undertegnet i 2002. Vi ønsker den norske delegasjonen og partene lykke til å skape en kostruktiv fredsdialog i Geneve.