Diskriminerende diskrimineringslov?

Den nye diksrimineringsloven som trådte i kraft ved årsskiftet og skal beskytte mot etnisk og kjønnsbestemt diskriminering

– Ombudsjobben handler om menneskerettigheter og diskriminering, sier Beate Gangås til NRK. Hun selv er lesbisk.

Gangås synes ikke ombudsjobben har et for vidt mandat.- På dette området er det veldig mye å gripe fatt i, mener hun.