Integrering av innvandrerungdom på riktig vei

0Shares

I aldersgruppen mellom 20 – og 24 år som er den største blant etterkommerne, er andel sysselsatte på 66 prosent . Dette er bare 5,7 prosentpoeng under sysselsettingsnivået blant de uten innvandringsbakgrunn i samme aldersgruppe.

Når det gjelder unge ikke-vestlige førstegenerasjons innvandrere, er det langt lavere sysselsettingstall, men sysselsettingsnivået stiger med økende botid i Norge.

– Blant de som har bodd her mer enn 10 år, dvs. de som ankom landet som barn, finner vi en sysselsetting nært opptil nivået blant etterkommerne og også en viss tilnærming mellom menns og kvinners sysselsetting, skriver Bjørn Olsen i SSBmagasinet.

Høyere sysselsetting blant kvinnelige etterkommere

– Et annet aspekt ved de ikke-vestlige etterkommernes sysselsettingsmønster som det kan være verdt å feste seg ved, er den høye andelen sysselsatte vi finner blant de yngre kvinnene, og som er en faktor som klart bidrar til å høyne sysselsettingsnivået blant etterkommerne i forhold til førstegenerasjon.

Totalt i denne gruppen var det en differanse på bare 2 prosentpoeng i menns favør. Blant ikke-vestlige førstegenerasjons innvandrerne var denne differansen på 9 prosentpoeng og blant de uten innvandringsbakgrunn, 6,3 prosentpoeng.