”All different, all equal” fortsetter

Europarådet gjennomførte i 1995 en felles europeisk kampanje mot rasisme og diskriminering med navnet ”All different – all equal”. Kampanjen ble vedtatt under den første ministerkonferansen i Wien i 1993, etter initiativ fra daværende statsminister Gro Harlem Brundtland.

Under Europarådets møte for statsoverhoder i Polen i mai 2005 ble det bestemt at en ny kampanje med samme navn skal gjennomføres i 2006 og 2007, i følge Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Målet med kampanjen er å oppmuntre og legge til rette for at unge mennesker kan delta i oppbyggingen av fredelige samfunn, med vekt på respekt, toleranse og felles forståelse. Kampanjen skal fremme mangfold og inkludering gjennom samarbeid mellom myndigheter og frivillige strukturer. Europarådet har vedtatt tre profilområder for kampanjen:


  • Bekjempe diskriminering, rasisme og intoleranse.
  • Fra multikulturelle til interkulturelle samfunn.
  • Deltakende tilnærming til demokrati.


Kampanjen ”All different – all equal” har både en europeisk, nordisk og en nasjonal dimensjon. Kampanjen vil bli åpnet i juni 2006 i St. Petersburg. Det vil deretter bli avholdt tre felles konferanser i regi av Europarådet samt avslutning i september 2007. Et felles europeisk kampanjemateriell vil bli utarbeidet.

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har fått ansvar for gjennomføring av kampanjen i Norge. Det har vært et første møte i den nasjonale kampanjekomiteen, der Antirasistisk senter, Ungdom og Fritid, Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) og Sametingets ungdomsutvalg deltok, i tillegg til flere departementer og LNU.

Komiteen vil trolig bli utvidet med noen flere frivillige organisasjoner. Det vil være fokus på å sette i gang aktiviteter og kompetanseheving i lokalmiljøene. Den nasjonale kampanjekomiteen vil planlegge de nasjonale og lokale aktivitetene.