Støtter Primærmedisinsk verksted

0Shares

De 1,5 millionene blir gitt over en støtteordning til innsats for særlig utsatte innvandrergrupper. Formålet med ordningen er å bekjempe fattigdom gjennom selvorganisering.

– Slik jeg ser det, er PMVs virksomhet helt i tråd med dette formålet, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i en pressemelding.

Mandag besøkte hun PMV for å overbringe den gode nyheten og treffe brukere og frivillige.

PMV startet som et prosjekt i Bydel Gamle Oslo i 1994. Målet var å utvikle metoder og strategier for helsefremmende arbeid som kunne oppleves meningsfulle i en flerkulturell sammenheng. PMV driver en rekke selvhjelpsgrupper og prosjekter, som grupper for enslige mødre, grupper for ungdom, og grupper hvor man kan lære å skrive på sitt eget språk. Vanskelige tema som kjønnslemlestelse og tvangsekteskap blir også diskutert i slike grupper.

– Frivillige organisasjoner og virksomheter som PMV kan spille en viktig rolle i inkluderingsarbeidet. Vi trenger møteplasser hvor folk kan bidra med egne ressurser på egne premisser. Jeg syns det er veldig positivt at PMV har en rekke aktiviteter for kvinner og ungdom. Jeg tror også PMV representerer en god innfallsvinkel når det gjelder å ta tak i vanskelige tema som tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre overgrep, sier Libe Rieber-Mohn.