Interreligiøs delegasjon tilbake i Norge

0Shares

Reisen har vært tilrettelagt av Kirkens Nødhjelp.

– Det er selvfølgelig uvisst om dette skyldes økt kontroll fra myndighetenes side eller om stormen har blåst over, men det som er sikkert, er at de innenrikspolitiske forholdene i Pakistan spiller en større rolle i denne sammenhengen enn tegningene, sa Knut Kittelsaa i Mellomkirkelig Råd etter ankomst til Gardermoen søndag i følge NRK.

I Pakistan har delegasjonen hatt møter med framstående religiøse ledere, først og fremst ledere som deltar i det interreligiøse rådet i Pakistan. Den har også hatt møter med høytstående politikere.

Formålet for reisen har vært å presentere hvordan kristne og muslimer i Norge har reagert på de siste ukenes hendelser i kjølvannet av publiseringen av Muhammed-karikaturene og å gjøre tydelig at det store flertallet av kristne og muslimer i Norge lever fredelig sammen også etter de siste ukers påkjenninger, i følge en pressemelding fra Islamsk Råd Norge (IRN).

Her er muslimsk-kristen fellesuttalelse fra 3.februar:

Sentrale medlemmer og ledere i Islamsk råd i Norge og Norges kristne råd og Den norske kirke tar avstand fra publiseringen av karikaturtegninger av profeten Mohammed, så vel som fra de voldelige reaksjonene tegningene har utløst.

– Karikaturtegningene av profeten Mohammed som er blitt publisert i danske og norske aviser, virker støtende på muslimers religiøse følelser. Vår sympati går til muslimer i Norge og resten av verden som føler seg såret på grunn av denne unødvendige respektløsheten. Når det som er hellig for en religion blir angrepet, er det en smerte for alle religioner.

– Ytringsfrihet er en fundamental rett som må respekteres, men den må praktiseres med ansvar og klokskap.

– Uansett hvor beklagelig en ytring er, må den møtes med fredelige midler. Vi tar avstand fra alle voldelige handlinger i kjølvannet av publiseringen av karikaturtegningene.

– Det store flertall av muslimer og kristne i Norge har respekt for hverandre i en atmosfære som er preget av åpenhet og dialog. Vi ber religiøse mennesker i alle deler av verden om å løse konflikter gjennom dialog og felles møtepunkter.

– De siste dagene er det blitt utøvet vold mot representanter for norske humanitære organisasjoner, som Flyktninghjelpen og Norsk Folkehjelp. Vi vil uttrykke vår sympati for Kirkens Nødhjelp som var blant de første organisasjonene i Norge som tok avstand fra karikaturtegningene. Kirkens Nødhjelp har mandat fra kristne kirker i Norge til å gjøre humanitært arbeid i mange land, også i samarbeid med muslimske organisasjoner og nasjoner.