Avin-rettssaken utsatt

Avin, som frykter forfølgelse og dødsstraff i hjemlandet, har stevnet
staten etter at UDI og UNE har gitt avslått å gi henne og datteren
beskyttelse i Norge.

Saken skulle startet i Oslo tingrett i dag, men da Avin i går ble
innlagt på sykehus etter et akutt illebefinnende er saken utsatt.

– Den planlagte punktmarkeringen utenfor tinghuset blir allikevel
gjennomført, for å vise støtte til Avin og andre kvinner i samme
situasjon, i følge SOS Rasisme.