Bergen vil ha krigsbarnsenter

0Shares

Senteret skal være med å sikre rettighetene til de rundt 500.000 krigsbarna i verden, skriver Bergens Tidende.
Dette er barn av soldater eller tjenestemenn og lokale kvinner.

Sosialantropolog Kai Grieg har skrevet rapporten The war children of the world om krigsbarn i hele verden. Rapporten er finansiert av Bergen kommune, som nå har søkt Utenriksdepartementet om opprettelsen av et eget krigsbarnsenter.

Ifølge avisen kommer også statsminister Kjell Magne Bondevik til å motta samme søknad.

– Et senter kan være med på å arbeide politisk, juridisk og faglig for å sikre rettighetene til krigsbarna. Svært mange sliter med store identitetsproblemer hele livet. De aner ikke hvem fedrene er, men har sterke ønsker om å få vite det, og få svar på sine spørsmål. Ved å opprette et krigsbarnsenter, ønsker vi å hjelpe denne spesielle gruppen barn, sier Kai Grieg.

Man tenker seg at senteret skal samle informasjon om krigsbarn, samarbeide ved utarbeidelser av lover og retningslinjer, opprette dokumentasjonsbase, hjelpe barn som vil kontakte sine biologiske fedre og utvikle ekspertise for genetisk identitetsfastsetting.