Taj Mahal kamufleres

(Utenriks) India forbereder seg på å kamuflere verdens mest kjente mausoleum, Taj Mahal, i frykt for at det kan bli et bombemål i konflikten med Pakistan.

Skreddere syr nå sammen over 400 meter med svart, grønt og kakifarget stoff til et gigantisk kamuflasjenett.

Myndighetene sier at de vil dekke til hele det kjente landemerket hvis det bryter ut full krig med Pakistan.

Taj Mahal er synlig på 40 kilometers avstand, spesielt på månelyse netter.